Reactie FG Lawyers consultatie document met betrekking tot al dan niet volledige herziening van de Wet op het financieel toezicht