Procedures

Paleis-van-Justitie
FG Lawyers richt zich op de algemene en de ondernemings- en effectenrechtelijke procespraktijk, waaronder:

  • Geschillen naar aanleiding overnames
  • Enquêteprocedures
  • Uitkoopprocedures
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • Geschillen over commerciële contracten
  • Beurs- en effectenrechtelijke geschillen
  • Arbitrages