Jan Paul Franx – Advocaat Partner

Jan Paul Franx (Advocaat Partner)

Jan Paul Franx is in 1984 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Zijn afstudeerscriptie over het nieuwe Nederlandse arbitragerecht is door Kluwer uitgegeven. In 1984 en 1985 werkte hij achtereenvolgens bij het T.M.C. Asser Instituut voor Internationaal Recht (afdeling internationale handelsarbitrage) te Den Haag, als international trainee in de arbitragepraktijk van Linklaters en bij barrister chambers (Middle Temple) in Londen. Van 1986 tot 2011 was hij werkzaam als advocaat bij NautaDutilh, waarvan de laatste 18 jaar als partner. Tijdens een onderbreking in 1993 heeft hij als foreign associate gewerkt in de arbitrage-, corporate en securities praktijk van het New Yorkse kantoor Simpson Thacher & Bartlett. In de periode 1993-1996 was Jan Paul werkzaam voor het kantoor van NautaDutilh te Breda en heeft hij zich gericht op het adviseren van en procederen voor familiebedrijven.

 In de Amsterdamse praktijk van NautaDutilh heeft hij zich toegelegd op o.m. M&A, joint ventures, privatiseringen (zorg- en energiesector), private equity (o.m. 3i, Waterland, Alpinvest), beursintroducties (o.m. McGregor, Versatel, EADS , Endemol, TMC), equity en debt emissies op de kapitaalmarkt (o.m. Qurius, Binck, BNG); advisering over prospectusaansprakelijkheid, marktmisbruik, alternatieve markten, beleggingsinstellingen en diverse Wft- en insolventiegerelateerde vraagstukken. Jan Paul heeft ca. 20 jaar ervaring als litigator. 

Na zijn vertrek bij NautaDutilh stond Jan Paul als een van de oprichters aan de basis van FG Lawyers, dat op 1 maart 2013 zijn deuren opende. Bij FG Lawyers zet hij zijn professionele ervaring in de volle breedte en diepte in ten behoeve van cliënten in diverse sectoren waaronder de financiële sector, private equity, de detailhandel en de biotechnologie.

 Jan Paul publiceert regelmatig in vaktijdschriften over ondernemings- en effectenrechtelijke onderwerpen. Hij doceert in PAO-opleidingen en Master programma’s van diverse universiteiten. In september 2017 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift getiteld Prospectusaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contract, dat door Kluwer als handboek is uitgegeven in de serie Recht & Praktijk Financieel Recht. Per 1 oktober 2017 is hij benoemd als bijzonder hoogleraar effectenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jan Paul is geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten op de hoofdrechtsgebieden: Financieel Recht en Ondernemingsrecht. Jan Paul is lid van de Vereniging voor Financieel Recht en de Vereeniging Handelsrecht.