Advies

office
FG Lawyers is in staat over een breed scala van ondernemingsrechtelijke onderwerpen te adviseren, waaronder corporate governance aangelegenheden, medezeggenschap, effectenrechtelijke vraagstukken en commerciële contracten. Bovendien adviseert FG Lawyers over financieel en toezichtrechtelijke aspecten, waaronder het aanbieden van consumentenkrediet, het aantrekken van opvorderbare gelden zoals leningen, het verlenen van beleggingsdiensten door beleggingsondernemingen, waaronder brokers en vermogensbeheerders en het adviseren van beleggingsinstellingen, diens beheerders en bewaarders.

De partners fungeren regelmatig als klankbord voor management en (groot)aandeelhouders van familiebedrijven en voor besturen en hoge functionarissen van beursgenoteerde ondernemingen bij strategischse vraagstukken (boardroom counselling).