Thom Beenen – Advocaat Partner

Thom Beenen (Advocaat Partner)

Thom is gespecialiseerd in financieel recht en adviseert een breed scala financiële ondernemingen en fintechs zoals banken, beleggingsondernemingen, betaaldienstverleners, (beheerders van) beleggingsinstellingen, cryptodienstverleners en (financiële) investeerders met betrekking tot financieel toezichtrecht en effectenrecht.

Thom assisteert financiële ondernemingen en fintechs bij markttoetreding en bedrijfsuitbreiding, de lancering van nieuwe producten en diensten, en de toezichtrechtelijke aspecten van fusies en overnames en herstructureringen binnen de financiële sector. Ook adviseert Thom over (corporate) governance binnen financiële instellingen, integriteitstoezicht en de vereiste screening van beleidsbepalers door DNB of de AFM. Tot slot heeft Thom ervaring als procesadvocaat met betrekking tot (zorgplicht)geschillen over derivaten, effectentransacties en beleggingsdienstverlening.

Thom trad in januari 2023 toe als partner bij FG Lawyers. Daarvoor werkte hij ruim acht jaar als advocaat bij NautaDutilh (2015-2019) en Clifford Chance (2019-2023). Daarnaast is Thom gedetacheerd geweest als (interim) legal counsel bij een Nederlandse beleggingsonderneming en een Nederlandse bank.

Thom’s recente werk omvat onder meer het adviseren van:

  • een beleggingsonderneming in verband met een groepsherstructurering en een minderheidsinvestering van een private equity investeerder;
  • een private equity investeerder bij een openbaar bod op alle uitgegeven effecten in het kapitaal van een Nederlandse beursgenoteerde bank;
  • een Franse bank bij een openbaar bod op alle uitgegeven effecten in het kapitaal van een Nederlandse beursgenoteerde bank en de daaropvolgende grensoverschrijdende fusie en integratie;
  • diverse financiële ondernemingen en investeerders bij het verkrijgen van regulatoire goedkeuringen (o.a. verklaringen van geen bezwaar) van de AFM, DNB en de ECB;
  • betaalinstellingen, elektronisch geld instellingen en e-commerce platforms over de impact van het financieel toezichtrecht;
  • diverse fintechs en cryptodienstverleners bij regulatoire kwalificatievraagstukken en vergunning- en registratieaanvragen;
  • diverse banken en beleggingsondernemingen over de impact van prudentiële regelgeving en groepstoezicht;
  • diverse alternatieve financieringsplatforms over de structurering van direct lending diensten, crowdfunding en factoringoplossingen;
  • diverse banken en beleggingsondernemingen over grensoverschrijdende en extraterritoriale aspecten van het Nederlandse financiële recht, onder meer in verband met Brexit.

Thom behaalde in 2013 zijn master Ondernemingsrecht (cum laude) en in 2014 zijn master Privaatrecht (cum laude) aan de Tilburg University.

Thom publiceert regelmatig over onderwerpen gerelateerd aan financieel toezichtrecht en de fintechsector en is lid van de Vereniging voor Financieel Recht (VvFR). Thom is ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten op het hoofdrechtsgebied: Financieel Recht.