Transacties

Mercurius
FG Lawyers is in staat over allerhande ondernemingsrechtelijke, effectenrechtelijke, toezichtrechtelijke en financieelrechtelijk transacties te adviseren, waaronder begrepen:

 • Onderhandse overnames
 • Veilingfusies
 • Openbare biedingen
 • Private equity
 • Venture capital
 • Joint ventures
 • Privatiseringen en verzelfstandigingen
 • Beursintroducties
 • Aandelenemissies
 • Obligatie-emissies
 • Financieringen (gesyndiceerd/bilateraal)
 • Fintech
 • Alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, P2P lending, kredietunies, business angels)
 • Debt sale en factoring
 • Toezichtrechtelijke aspecten rondom financiëledienstverlening