Op 2 juli 2021 sloot de consultatieperiode voor de Implementatieregeling Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven. Deze regeling houdt verband met de implementatie van de Crowdfunding Richtlijn (Richtlijn (EU) 2020/1504) en diverse wijzigingen die gemaakt moeten worden in de Nederlandse wet- en regelgeving als gevolg van de Crowdfunding Verordening (Verordening (EU) 2020/1503). Wij hebben met veel plezier […]

Read More →