Frits Oldenburg – Of Counsel

Frits-Oldenburg

T +31(0)20 760 31 31
M +31(0) 6 53385600

Frits Oldenburg (Of Counsel)

Frits Oldenburg is in 1984 aan de Rijks Universiteit Leiden afgestudeerd in het notariële recht. In de maand september van dat jaar trad hij als candidaat-notaris in dienst bij NautaDutilh te Rotterdam.Van januari 1988 tot mei 1989 vervulde hij zijn militaire dienstplicht. Na de basisopleiding Russisch aan de School voor de Militaire Inlichtingen Dienst fungeerde hij als inlichtingenvertaler Russisch-Duits bij een parate eenheid.Vervolgens heeft Frits gedurende een half jaar als foreign associate gewerkt in de corporate praktijk van Ashurst in Londen. Na afloop daarvan keerde hij terug naar NautaDutilh in Rotterdam waar hij in 1995 partner en notaris werd.Vanaf 1997 tot juli 2013 heeft Frits zijn praktijk uitgeoefend vanuit de Amsterdamse vestiging van NautaDutilh.

Frits heeft zich gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en de daaraan gerelateerde Europese wet- en regelgeving en hij adviseert op die terreinen zowel Nederlandse als buitenlandse cliënten. Hij heeft een brede ervaring opgedaan op het gebied van (grensoverschrijdende) fusies, overnames, joint ventures, private equity transacties, herstructureringen, beurs gerelateerde kwesties en corporate governance.

Voorbeelden daarvan zijn: de fusie tussen Coopers & Lybrand en Price Waterhouse resulterend in PricewaterhouseCoopers; De verkoop van de management consultancy praktijk door PwC aan IBM; De beursnotering van Ajax; De uitgave van een nieuwe serie financieringspreferente aandelen door ABN AMRO; De overname van ABN AMRO door het consortium bestaande uit Fortis, RBS en Santander; Diverse herstructureringen van HSBC, ThyssenKrupp, STMicroelectronics en France Telecom; Grensoverschrijdende fusies tussen ING Bank en sommige van haar buitenlandse dochtermaatschappijen; Herstructureringen van Fortis Bank en sommige van haar groepsmaatschappijen; De advisering van beursgenoteerde ondernemingen als Laurus, Wegener en Brunel over hun corporate governance.

Per 1 januari 2013 is aan Frits, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als notaris te Amsterdam. Frits Oldenburg fungeert sedert 1 juli 2015 als lid van de raad van commissarissen van Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V.