Op 8 maart jl. publiceerde de Europese Commissie het FinTech Actieplan. Eén van de actiepunten betreft het voorstel voor een Europese Crowdfunding Verordening (de European Crowdfunding Service Providers Regulation). Eind vorig jaar sloot de Europese Commissie een onderzoekende initiële impact analyse af waarin de vraag centraal stond of er op Europees niveau enige regulering of […]

Read More →