In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie het FinTech actieplan. De diversiteit aan voorgestelde acties kenmerkt de worsteling die wetgevers en toezichthouders hebben met de technologische innovatie binnen de financiële sector. FinTech is een sector en niet één type onderneming. Door de veelheid aan verschijningsvormen is het lastig om een eenduidig toezichtrechtelijk kader te creëren […]

Read More →