Samenloop PSD2 en AVG – waarmee moet u rekening houden bij een vergunningaanvraag?