Bijdrage Lustrumbundel Vereniging voor Financieel Recht getiteld ‘Alternatieve financieringsvormen’